Mitä kesälukiot ovat? Opiskelu kesälukiossa

Kesälukiossa voit

 • suorittaa kursseja 21 eri lukioaineessa
 • kerrata peruskoulun tietoja ja valmistautua tuleviin lukio-opintoihin
 • kerrata lukiossa opittua ja valmistautua ylioppilaskirjoituksiin
 • saada vinkkejä opiskeluun ja oppimiseen
 • saada kokemuksia kansainvälisestä opiskeluilmapiiristä niin Suomessa kuin ulkomaillakin
 • saada tietoa jatko-opiskelumahdollisuuksista Suomessa ja ulkomailla.

Kesälukio on toisenlainen koulu

Kesälukiot järjestetään kurssikeskuksissa ja kansanopistoissa ympäri Suomea tai ulkomailla. Kesälukiot kestävät viikosta kahteen, ja tarjolla on useita eri aineiden kursseja.

Osa kesälukioista on yleiskesälukioita, joissa opiskellaan pääsääntöisesti lukioaineita. Teemakesälukioiden kurssit painottuvat muun muassa matemaattis-luonnontieteellisiin aineisiin, vieraisiin kieliin, ympäristöön sekä liikuntaan.

Opiskelu kesälukiossa on kokopäiväistä. Ainevalinnat saat tehdä itse. Kesälukiossa voit keskittyä kunnolla joko yhteen aineeseen tai valita useampia kiinnostavia aineita, joihin et talven aikana ehdi syventyä. Opetuksen lisäksi kesälukiot tarjoavat opiskelijoille majoituksen, ruokailut, retket ja vapaa-ajan ohjelmaa. Kurssikeskuksissa on monipuoliset liikunta- ja ulkoilumahdollisuudet.

Lukion pakollisia, syventäviä tai soveltavia kursseja

Kesälukioiden tarjoamat lukion oppimäärään kuuluvat kurssit vastaavat sisällöltään, tuntimäärältään (38 tuntia) ja arviointimenetelmiltään lukion opetussuunnitelmille asetettuja vaatimuksia. Kurssien opetuksesta vastaavat pätevät aineenopettajat. Tarjolla on lukion pakollisia, syventäviä ja soveltavia kursseja.

HUOM! Kesän 2017 aikana kotimaan kesälukioissa järjestetään opinto-ohjausta integroituna aineenopetukseen.

Kesälukiossa suoritettujen kurssien hyväksilukeminen

Lukiolaki (§23) oikeuttaa opiskelijan hyväksilukemaan tutkintoonsa muualla suoritetut lukiokurssit, jotka ovat tavoitteiltaan ja sisällöltään lukion opetussuunnitelman mukaisia.

On tärkeää, että sovit kurssin hyväksi lukemisesta etukäteen oman lukiosi rehtorin tai aineenopettajan kanssa.

Opiskelijalle annetaan todistus kesälukiossa suoritetuista kursseista. Pyydettäessä todistuksesta lähetetään kopio myös opiskelijan omaan lukioon.

Osallistumismaksut

Kotimaassa järjestettävien kesälukioiden osallistumismaksu vaihtelee kesälukion pituuden ja ohjelman mukaan. Mahdolliset oppikirjat opiskelijat hankkivat itse. Katso tarkemmat kurssimaksut kunkin kesälukion kohdalta. Ulkomailla järjestettävien kesälukioiden osallistumismaksu sisältää edestakaisen ryhmämatkan kustannukset Helsingistä kohteeseen.

Apurahat

Kesälukioseura myöntää apurahaa kesälukio-piskeluun taloudellisin ja sosiaalisin perustein. Jos haet apurahaa, tulee sinun lähettää sähköinen apuraha-anomus mahdollisimman pian tai viimeistään 7.5.2017 mennessä. Apuraha-anomuksen voit täyttää täällä. Voit halutessasi lähettää Kesälukioseuraan jäljennöksiä taloudellista tilannetta selvittävistä asiakirjoista. Jäljennökset voit toimittaa osoitteeseen Kesälukioseura ry, Mariankatu 7 C 1, 00170 Helsinki. Kaikille hakijoille ilmoitetaan mahdollisesta avustuksesta toukokuun puoleen väliin mennessä.

Kesälukioseura on saanut taloudellista tukea apurahojen myöntämiseen Kuluttajaosuustoiminnan säätiöltä.

Early bird -osallistujamaksut

Joidenkin kesälukioiden osallistumismaksut ovat edullisemmat, mikäli haet kesälukioon tiettyyn ajankohtaan mennessä. Katso tarkemmat hintatiedot ja hakuohjeet kesälukioiden esittelyistä!

Kesälukioseura ry

 • kesälukioiden keskusjärjestö vuodesta 1965 lähtien
 • sitoutumaton, aatteellinen koulutusjärjestö
 • jäsenjärjestöinä 15 opettaja-, opiskelija-, nuoriso- ja sivistysjärjestöä
 • järjestää kesälukioiden lisäksi oman äidinkielen kursseja Suomessa asuville pakolaislapsille ja -nuorille
 • saa toiminta-avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä ja Veikkauksen tuotoista sosiaali- ja terveysministeriöltä
 • tutustu toimintaamme kotisivuillamme.