kls_logo_linkHyvä opo! Kannusta opiskelijaasi kesäopintoihin!

KESÄLUKIO TARJOAA MAHDOLLISUUDEN

Lukiolaiselle/kaksoistutkintoa suorittavalle

 • kerrata peruskoulun oppimäärää (englanti ja ruotsi)
 • suorittaa lukion oppimäärästä puuttumaan jääneitä pakollisia, syventäviä ja soveltavia kursseja
 • kerrata lukion oppimääriä ylioppilaskirjoituksia ja jatko-opintoja varten
 • nopeuttaa opintojaan suorittamalla lukiokursseja ennakkoon
 • suorittaa lukiokursseja, jotka eivät kuulu oman lukion tai kaksoistutkintoa tarjoavan oppilaitoksen tarjontaan
 • tutustua vieraisiin kieliin niin kotimaassa kuin ulkomailla
 • syventää osaamistaan itseä kiinnostavissa aineissa

SUBJEKTIIVINEN OIKEUS KESÄLUKIOSSA SUORITETTUJEN KURSSIEN HYVÄKSILUKEMISEEN

Lukiolaki (§23) oikeuttaa  opiskelijan hyväksilukemaan tutkintoonsa muualla suoritetut lukiokurssit, jotka ovat tavoitteiltaan ja sisällöltään lukion opetussuunnitelman mukaisia. Opiskelijalle annetaan todistus kesälukiossa suoritetuista kursseista. Pyydettäessä todistuksesta lähetetään kopio myös opiskelijan omaan lukioon.

Lukioon siirtyvälle

 • kertaa peruskoulun oppimäärää (englanti ja ruotsi)
 • suorita etukäteen joitakin lukion pakollisia ja soveltavia kursseja
 • tutustu vieraisiin kieliin

Ammattikoululaiselle tai ammattikouluun siirtyvälle

 • kertaa peruskoulun oppimäärää (englanti ja ruotsi)
 • tutustu vieraisiin kieliin ja saada käytännön kokemuksia kansainvälisyydestä
 • paranna osaamistaan korkea-asteen jatko-opinnoissa edellytettävissä oppimäärissä (mm. fysiikka, matematiikka)

Maahanmuuttajataustaiselle

Ulkosuomalaiselle tai paluumuuttajalle

Kenelle tahansa kiinnostuneelle

 • tutustua vieraisiin kieliin ja saada käytännön kokemuksia kansainvälisyydestä
 • opiskella harrastusluontoisesti lukion kursseja
 • laajentaa omaa kiinnostusta esimerkiksi taito- ja taideaineiden kohdalla