ITÄMERI-KESÄLUKIO   

Oletko kiinnostunut ympäristökysymyksistä ja Itämeren tilasta? Tahdotko päästä tutkimaan Itämerta pintaa syvemmältä asiantuntijoiden opastuksella? Lähde mukaan tutkimusretkelle Seiliin Turun saaristoon, jossa voit lähestyä Itämerta tieteellisestä näkökulmasta yhdessä muiden innokkaiden tieteentekijöiden kanssa. Lisäksi saat tilaisuuden harjoitella snorklausta ammattisukeltajien ohjauksessa.

Itämeri-kesälukio järjestetään Saaristomeren tutkimuslaitoksessa Seilissä, Turun saaristossa (www.seili.utu.fi). Tutkimuslaitos tarjoaa ainutlaatuiset puitteet kesälukiolle ja mieleen painuville luontoelämyksille. Opetuksesta vastaavat suomalaiset alan asiantuntijat. Kesälukioon osallistuu ryhmä saksalaisia lukiolaisia, joten samalla pääset hiomaan myös englannin tai saksan kielen taitoasi!


 

KOHDERYHMÄ
Lukiolaiset ja muut Itämeren tilasta kiinnostuneet nuoret sekä ryhmä saksalaisia lukiolaisia.

OPETUS
Kesälukiossa voit suorittaa lukion syventävän kurssin BI2 Ekologia ja ympäristö (vanha OPS: BI3 Ympäristöekologia) ja liikunnan syventävän kurssin LI4 Yhdessä liikkuen (vanha OPS: LI3 Virkisty liikunnasta). Osallistujat saavat kaksi viikkoa ennen kesälukion alkua biologian kurssiin liittyviä ennakkotehtäviä. Myös kesälukion jälkeen kurssilaiset tekevät tehtäviä sähköisellä oppimisalustalla.

Kurssin hyväksilukemisesta on hyvä sopia etukäteen oman koulun aineenopettajan/rehtorin kanssa.

BIOLOGIA

Ekologia ja ympäristö BI2 (vBI3). Syventävällä kurssilla paneudutaan Itämeren ekologian nykytilaan, vesiekosysteemiin ja otetaan näytteitä Itämeren eliöstöstä. Omiin havaintoihin ja tutkimuksiin perustuvia raportteja työstetään pienoistutkimuksiksi asiantuntijoiden opastamana.

Hydrobiologia

  • Itämeren ekologian nykytila, eliöstö ja erityispiirteet
  • näytteet Itämeren eliöstöstä

Vesiplankton

  • planktonin rooli vesiekosysteemissä, planktonnäytteiden otto
  • tutustuminen planktonin monimuotoisuuteen mikroskoopilla

Vesinäytteiden otto

  • biologiset ja kemialliset vesinäytteet
  • vesinäytteiden analysointi

Tutkimusraportti

  • raportit tehdyistä pienoistutkimuksista

FM Helena Suomela & FM Anna Soirinsuo

SNORKLAUS & UINTI

Yhdessä liikkuen LI4 (vLI3). Syventävällä kurssilla pääset harjoittelemaan snorklausta ja uintia ammattisukeltajan johdolla Seilin ympäristössä.
Ammattisukeltaja, urheiluvalmentaja Antero Palacin

MUU OHJELMA
Luontovalokuvauksesta kiinnostuneille järjestetään kesälukion aikana valokuvaustyöpaja. Snorklausta ja uintia harjoitellaan päivittäin ammattiohjaajan kanssa. Lisäksi mahdollisuus saunomiseen ja uimiseen.

REHTORI
FM Helena Suomela

TIEDUSTELUT
Kesälukioseura ry,
puh. 09 686 0770, toimisto@kesalukioseura.fi

KESÄLUKIOON HAKEMINEN
Täytä sähköinen hakulomake 28.4. mennessä. Kesälukiossa on vapaita paikkoja jäljellä! Voit lähettää hakemuksesi Itämeri-kesälukioon vielä hakuajan päättymisen jälkeenkin ja otamme sinuun yhteyttä. Voit myös tiedustella vapaita paikkoja Kesälukioseurasta.

OSALLISTUMISMAKSU
330 € kesälukioon 31.3. mennessä hakeneille
350 € kesälukioon 31.3. jälkeen hakeneille
Hintaan sisältyy majoitus ja ylläpito, opetus ja tarvittavat välineet.
Huom! Oppilaat maksavat itse matkakustannuksensa.