LIIKUNTA- JA URHEILUKESÄLUKIO

Virkisty liikunnasta Pielisen rannalla! Nurmeksessa järjestettävässä Liikunta- ja urheilukesälukiossa pääset toiminnallisen viikon aikana tutustumaan uusiin ja perinteisiin liikuntamuotoihin unohtamatta elämyksellisiä liikuntakokemuksia. Lisäksi voit syventyä terveystiedon kurssilla terveyteen ja hyvinvointiin. Kesälukio tarjoaa myös mahdollisuuden suomi toisena kielenä -opetukseen.

Kesälukiossa tutustut uusiin kavereihin kansainvälisessä joukossa sekä saat vaihtelua normaaliin opiskeluun. Ohjelmassa hyödynnetään alueen ja läheisen luonnon tarjoamia monipuolisia mahdollisuuksia sekä oppitunneilla että vapaa-ajalla. Tule viettämään kesäinen viikko hauskasti ja hyödyllisesti opettajien ja muiden kesälukiolaisten seurassa!


 

KOHDERYHMÄ
Lukioon siirtyvät, lukiolaiset ja muut toisen asteen opiskelijat sekä suomen kielestä ja kulttuurista kiinnostuneet nuoret.

OPETUS
Kesälukiossa voit suorittaa liikunnan syventävän kurssin lisäksi terveystiedon syventävän kurssin tai suomi toisena kielenä -oppiaineen soveltavan kurssin. Terveystiedon kurssin ja suomen kurssin opetus on lukujärjestyksessä yhtä aikaa, joten valitse näistä toinen. Kaikki kesälukiolaiset osallistuvat liikunnan opetukseen. Osallistujat saavat kolme viikkoa ennen kesälukion alkua terveystiedon tai suomen kielen kurssiin liittyviä ennakkotehtäviä.

Lukiolainen, sovi kurssien hyväksilukemisesta etukäteen oman koulusi aineenopettajan tai rehtorin kanssa.

LIIKUNTA

Hyvinvointia liikkuen LI5 (vLI3). Syventävällä kurssilla tavoitteena on tukea opiskelijan jaksamista ja lisätä opiskeluvireyttä rentouttavien ja elämyksellisten liikuntakokemusten kautta. Kurssin aikana pääset tutustumaan uusiin ja nykyaikaisiin liikuntamuotoihin unohtamatta kuitenkaan edelleen suosiossa olevaa perinteisempää liikkumista, kuten retkeilyä. Kurssia suunniteltaessa ja toteutettaessa tullaan huomioimaan opiskelijoiden toiveita.

TERVEYSTIETO

Ihminen, ympäristö ja terveys TE2 (vTE2). Syventävällä kurssilla perehdyt terveyteen, hyvinvointiin ja turvallisuuteen voimavarana sekä tarkastelet perimän ja ympäristöön liittyvien tekijöiden vaikutuksia terveyteen ja toimintakykyyn. Kurssilla käsitellään muun muassa terveyttä ja elämänkulkua, ihmissuhteita ja sosiaalista tukea, mielenterveyttä suojaavia tekijöitä sekä erilaisten kriisien kohtaamista. Työskentelyssä tullaan hyödyntämään monipuolisia työmuotoja, kuten arvopohdintaa, yksilö- ja ryhmäharjoituksia sekä draamaa, jotka kehittävät opiskelijan keskustelu- ja argumentaatiotaitoja.

SUOMI TOISENA KIELENÄ

Kurssilla opiskelija harjoittaa suomen kielen taitoaan, kasvattaa sanavarastoaan sekä kieliopin tuntemustaan. Kurssilla harjoitellaan sekä kirjallista ilmaisua että suullista kielitaitoa. Lisäksi tutustutaan suomalaiseen kulttuuriin, yhteiskuntaan ja suomalaisuuteen. Kurssin opetusta eriytetään opiskelijoiden taitotason mukaan.

 

JÄRJESTÄJÄ
Kesälukioseura ry

KURSSIPAIKKA
Matkailu- ja nuorisokeskus Hyvärilä, Nurmes

TIEDUSTELUT
Kesälukioseura ry, puh. 09 686 0770, toimisto@kesalukioseura.fi

KESÄLUKIOON HAKEMINEN
Täytä sähköinen hakulomake  3.5. mennessä. Vapaita paikkoja voi tiedustella vielä ilmoittautumisajankohdan jälkeenkin.

OSALLISTUMISMAKSU
430 € kesälukioon 3.4. mennessä hakeneille
450 € kesälukioon 3.4. jälkeen hakeneille
Hintaan sisältyy majoitus ja ylläpito, opetus ja opetusmateriaalit.

Huom! Oppilaat hankkivat kirjansa itse.