SUOMI 100 -KESÄLUKIO

Miten 100-vuotiaasta Suomesta tuli Suomi? Millainen on Suomi nyt ja mitä se on tulevaisuudessa? Suomi 100 -kesälukiossa tarkastelet Suomen menneisyyttä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta yhdessä muiden opiskelijoiden ja opettajien kanssa. Voit opiskella historiaa, yhteiskuntaoppia, filosofiaa tai psykologiaa sekä tarkastella Suomea, suomalaisuutta ja tulevaisuutta näiden oppiaineiden näkökulmista.


 

KOHDERYHMÄ
Lukioon siirtyvät, lukiolaiset ja muut toisen asteen opiskelijat sekä muut aiheesta kiinnostuneet.

OPETUS
Kesälukiossa voit suorittaa kaksi kurssia. Valitse historian, yhteiskuntaopin, filosofian ja psykologian kursseista sinua kiinnostavat kaksi kurssia. Osallistujat saavat pari viikkoa ennen kesälukion alkua kursseihin liittyviä ennakkotehtäviä. Historian ja yhteiskuntaopin kurssit HI3 ja YH3 järjestetään vuoden 2015 opetussuunnitelman mukaisesti, mutta ne korvaavat vuoden 2003 opetussuunnitelman mukaiset kurssit HI4 ja YH4.

Lukiolainen, sovi kurssien hyväksilukemisesta etukäteen oman koulusi aineenopettajan tai rehtorin kanssa.

HISTORIA

Itsenäisen Suomen historia HI3 (vHI4). Pakollisella kurssilla kysymme, miten 100-vuotiaasta Suomesta tuli Suomi ja tarkastelemme Suomen historian kehityskulkua autonomian ajan loppupuolelta nykyaikaan. Kurssin jälkeen tunnet yhteiskuntamme keskeiset yhteiskunnalliset ja taloudelliset muutokset sekä niiden merkitykset 1860-luvulta nykypäivään ja osaat pohtia tulevaisuuden mahdollisuuksia. Kurssin teemoina on Suomen itsenäistyminen, Suomi kansainvälisissä konflikteissa toisen maailman sodan ja kylmän sodan aikana sekä nykyisen Suomen muovautuminen.

YHTEISKUNTAOPPI

Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma YH3 (vYH4). Pakollisella kurssilla perehdyt Euroopan unionin toimintaan ja vaikuttamismahdollisuuksiisi niin EU:ssa kuin globaalisti. Kurssilla käsittelemme eurooppalaisuutta ja EU:n päätöksentekoa ja talous- ja rahapolitiikkaa sekä niiden haasteita. Suuntaamme katseemme myös tulevaisuuden muuttuviin haasteisiin esimerkiksi turvallisuuspolitiikan näkökulmasta. Opetuksessa hyödynnetään mediaa ja muita ajankohtaisia uutislähteitä.

FILOSOFIA

Filosofian kertauskurssi. Soveltavalla kurssilla kertaat lukion filosofian kurssien 1.–4. keskeisiä sisältöjä sekä harjoitelet ylioppilaskirjoituksia varten. Kurssilla perehdymme myös ajankohtaiseen filosofiseen keskusteluun.

PSYKOLOGIA

Psykologian kertauskurssi. Soveltavalla kurssilla kertaat lukion psykologian kurssien 1.–5. keskeisiä sisältöjä sekä harjoittelet ylioppilaskirjoituksia varten.

JÄRJESTÄJÄ
Kesälukioseura

KURSSIPAIKKA
Kiipulan koulutus- ja kuntoutuskeskus, Turenki

TIEDUSTELUT
Kesälukioseura, puh. 09 686 0770, toimisto@kesalukioseura.fi

KESÄLUKIOON HAKEMINEN
Täytä hakulomake 3.5. mennessä. Vapaita paikkoja voi tiedustella vielä ilmoittautumisajankohdan jälkeenkin.

OSALLISTUMISMAKSU
480 € kesälukioon 3.4. mennessä hakeneille
500 € kesälukioon 3.4. jälkeen hakeneille
Hintaan sisältyy opetus, majoitus 2–3 hengen huoneissa, ylläpito sekä vapaa-ajan ohjelma.

Oppilaat hankkivat kirjansa itse.