Studier vid sommargymnasium

Sommargymnasiekurserna är avsedda för gymnasister, grundskolans högstadieelever, studerande vid yrkesinstitut samt för vuxenstuderande.

Sommargymnasierna är intensiva studieperioder på en till två veckor där du kan:

  • avlägga en eller flera gymnasiekurser
  • repetera grundskolans lärokurser och förbereda dig för gymnasiestudier
  • repetera gymnasiekurserna
  • få inspiration till nya hobby-, färdighets- eller konstämnen med hänsyn till fortsatta studier eller yrkesval
  • förbättra dina språkkunskaper tillsammans med språklärare och ungdomar, som har ett annat modersmål
  • få egna internationella erfarenheter såväl i Finland som utomlands

Sommargymnasierna genomförs som heldagsstudier. I kurserna ingår inkvartering, helpension, utflykter samt fritidsprogram. Du kan delta i en eller flera gymnasiekurser i sommargymnasiet. För undervisningen i sommargymnasierna svarar kompetenta gymnasielärare. För att utveckla undervisningsmetoderna samarbetar vi med olika lärarorganisationer och institutioner för lärarutbildning.

Tillgodoräknande av studier

Gymnasielagen (§23) säger att en studerande får i gymnasiets lärokurs räkna sig till godo i andra sammanhang slutförda studieprestationer om dessa till sina mål och till sitt centrala innehåll motsvarar gymnasiets lärokurser. Timantalet, målet, innehållet och bedömningen av sommargymnasiets lärokurser sker enligt kraven för gymnasiets läroplan.

I fråga om tillgodoräknande av sommargymnasiestudierna skall studeranden på förhand komma överens om detta med rektorn vid sitt eget gymnasium.

Stipendier för studier

Sommargymnasiesamfundet beviljar stöd på sociala grunder för studerande vid sommargymnasier. Om du ansöker om stipendium bör du skicka din skriftliga ansökan till Sommargymnasiesamfundet före den 7 maj 2017. Ansökan bör innehålla personuppgifter och uppgifter om vilket sommargymnasium du kommer att delta i. Du ska också tillägga en egen utredning över din egen ekonomiska situation. Alla som ansökt om stipendium kommer att informeras skriftligen om beslutet i mitten av maj.  Fyll i ansökan här.

ANSÖK I TID!

Fyll i blanketten här. Läs ansökningsinformationen noga på varje sommargymnasiums presentation. Du kan fråga efter en sistaminutenplats även efter ansökningstidens utgång.